Molimo pročitajte ove Opće uvjete pažljivo, jer isti sadrže važne informacije.

Korištenjem Internet stranice www.prirodna-ljekarna.com smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovim internetskim stranicama.

 

1. Definicije

Web trgovina (Web Shop) www.prirodna-ljekarna.com pruža online usluge putem Internet stranica na domeni prirodna-ljekarna.com, kojom upravlja ORANGE, obrt za marketing i usluge, vl. Mihael Kovačević, Lužan Biškupečki, Pri Gori 12, 42204 Turčin, OIB: 65139146778 (nadalje: Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com) na World Wide Web mreži (nadalje: Internet).

Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, kupovine proizvoda, eventualnog savjetovanja korisnika te provođenja financijskih transakcija. Navedene usluge zajednički pružaju portal www.prirodna-ljekarna.com, pridružene tvrtke i treće strane.

Pod pojmom "Internet stranice" u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene prirodna-ljekarna.com.

Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno ili posredno koristi ili je koristila usluge Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com.

Ova internetska stranica je u vlasništvu ORANGE, vl. Mihael Kovačević (nadalje: Vlasnik) koji je i nezavisni distributer proizvoda Mreže CaliVita International. Vlasnik stranice preuzima isključivu odgovornost za bilo koji ili sve sadržaje web stranice te niti CaliVita International, niti bilo koja od njihovih pravnih osoba koja je angažirana u bilo kojoj aktivnosti nema nikakve izravne veze s web stranicom pa tako niti ne prihvaća ikakvu odgovornost s time u vezi.

 

2. Općenito

Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com od strane Krajnjih korisnika.

Pravo Korištenja ovih Internetskih stranica osobno je pravo Krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Krajnji korisnik je upoznat i suglasan da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju Internet stranica, a s time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti kontrole od strane Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com, pa iz toga razloga Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com ne može biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga.

Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja Internetske stranice.

Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

 

3. Promjena uvjeta

U slučaju da dođe do promjene Uvjeta korištenja, a korisnik nastavi koristiti Internet stranice www.prirodna-ljekarna.com, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na Internetskim stranicama www.prirodna-ljekarna.com . Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama Uvjeta, predmetnih Internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena. Stoga savjetujemo svim korisnicima da periodično pregledaju ovu stranicu i prouče bilo kakve promjene u Uvjetima korištenja.

 

4. Oprema

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com, te sve sa tim povezane troškove. Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja Internetskih stranica web trgovine www.prirodna-ljekarna.com.

 

5. Ponašanje krajnjeg korisnika

Internet stranice www.prirodna-ljekarna.com, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama www.prirodna-ljekarna.com, autorska su djela te su vlasništvo portala www.prirodna-ljekarna.com .

Krajnji korisnik ne smije koristiti Internet stranice www.prirodna-ljekarna.com za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika Internetskih stranica www.prirodna-ljekarna.com na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalu konkurenciju Internet stranici www.prirodna-ljekarna.com.

 

6. Intelektualno vlasništvo

Svi materijali (uključujući bez ograničenja: tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, dizajn portala kao i cijeli sadržaj Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com, a u skladu s propisima Republike Hrvatske) koji se nalaze na Internetskim stranicama web trgovine www.prirodna-ljekarna.com vlasništvo su "ORANGE", vl. Mihael Kovačević, koji upravlja Internet stranicom www.prirodna-ljekarna.com ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com bez izričitog pismenog odobrenja Vlasnika, STROGO JE ZABRANJENO!

Bilo kakvo kršenje ovih Uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja.

Korisnik može sa Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe. Preuzeti materijali za osobnu upotrebu obavezni su na sebi imati ispisan vodeni žig ili logo Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com, a koje je zadužen osigurati Vlasnik djela.

Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Vlasnika Internet stranica i nositelja autorskog prava.

 

7. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje ovih Internet stranica isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika.

Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com nije ni u kojem slučaju odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica www.prirodna-ljekarna.com djelomično ili u cijelosti.

Vlasnik ne može jamčiti da uporaba Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com neće biti prekinuta, ili da će biti bez grešaka; niti može jamčiti za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (i) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Ni u kojem slučaju Vlasnik ovih Internet stranica ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih Internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ovih Internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com.

Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com također se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa Internetske stranice www.prirodna-ljekarna.com . U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Vlasnika Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com, podružnice, njihove odgovorne osobe, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internet stranica od strane Krajnjeg korisnika.

 

8. Razno

Na Krajnjem korisniku je sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji su dostupni putem Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com.

Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com može sadržavati veze (linkove) na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze postavljene su samo radi praktičnosti ili međusobne poslovne suradnje, a ne kao potvrda od strane Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com za sadržajem na stranicama trećih strana, i time Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com izričito negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internet stranicama trećih strana. Ako krajnji korisnik odluči pristupiti web stranicama trećih strana, on to čini na vlastitu odgovornost.

Ako nemate pismenu dozvolu ili potpisani ugovor sa Vlasnikom Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com, a koji vam izričito dozvoljava da to učinite, ne smijete postaviti poveznice Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com na treće internetske stranice koje nisu vlasništvo Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana te na njima neovlašteno postavi poveznicu na Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com.

Naslovi poglavlja korišteni u ovim Uvjetima korištenja služe samo radi lakše orijentacije i ni na koji način ne utječu na tumačenje teksta koji je u njima.

Ako bi odredbe ovih Uvjeta korištenja bile u potpunosti ili djelomično neprovedive, to ne mijenja djelotvornost ostalih odredbi ovih Uvjeta korištenja, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna.

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Sjedište ORANGE, vl. Mihael Kovačević je u Republici Hrvatskoj.
Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja Internet stranica www.prirodna-ljekarna.com (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Varaždinu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Korištenjem ovih Internet stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Varaždinu.

https://prirodna-ljekarna.com/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/5e57cab2d8f09.jpg https://prirodna-ljekarna.com/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/5e57cab34d07c.jpg https://prirodna-ljekarna.com/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/5e57cab26e688.jpg https://prirodna-ljekarna.com/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/5e57cab4a1be2.jpg https://prirodna-ljekarna.com/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/5e57cab20768c.jpg https://prirodna-ljekarna.com/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/5e57cab3befae.jpg https://prirodna-ljekarna.com/modules/iqithtmlandbanners/uploads/images/5e57cab4336dd.jpg
Proizvod dodan u listu želja
Proizvod dodan za usporedbu.

Web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Više informacija o kolačićima možete potražiti ovdje